Lär dig att fotografera inredning

Att lära ut fotografering handlar om mer än att kunna en kamera, vinklar och ljus. Det handlar också om att kunna anpassa fotograferingen till den gällande situationen. Om du till exempel ska fotografera möbler och inredning för Confidentliving kommer processen och kraven förmodligen se helt annorlunda ut i jämförelse med om du ska fotografera ett band, en konsert eller något helt annat. För produkter till hemsidor är ljus såklart viktigt, men det är ofta viktigt att bilderna är ljusa och tydliga också. Möbeln som bilden handlar om bör synas bäst och vara mest fokuserad om det finna andra saker i samma bild som den. Om man istället väljer att endast fotografera möbeln gör den sig oftast bäst mot en vit eller ljus yta så färgerna framträder på ett bra sätt. Det handlar om att sälja in produkten på bästa möjliga sätt genom en bild.

Kudde i en soffa

(Visited 1 times, 1 visits today)