Bilder på Snapchat

Jag gillar verkligen hur Snapchat har vuxit och blivit ett så levande medium både för kommunikation och foto! Genom att bilden eller videon försvinner så snabbt, blir det extra intressant. Hur påverkar det själva fotografiet, att det bara är tillfälligt? På Snapchat kan man ju dessutom lägga på text, rita på bilderna eller lägga på olika filter. Dessa filter har blivit populära att dessutom använda i exempelvis profilbilder. Hur påverkar det skönhetsidealen? Många av filtren är en karikatyr av klassiska skönhetsideal, med Disneyfierade rådjur och liknande attribut. Som många andra sociala medier har Snapchat sina nackdelar, och tyvärr har många ungdomar råkat illa ut. Det kan handla om att själv ha lagt ut bild eller video som sedan delats vidare genom skärmdumpar, eller att andra delat material som man inte samtyckt till. Det är en svår balansgång. En yrkesgrupp som säkert stöter på detta mycket är ju socionomer, som för övrigt borde kika på socionombemanning för att höja sina löner och förbättra sina arbetsvillkor.

Snapchat och andra sociala medier

(Visited 1 times, 1 visits today)